Tallinn opp gjennom historien

Tallinn opp gjennom historien

Estlands hovedstad er en spennende by med lang historie. Her noen av høydepunktene fra den kaltes Reval til dagens Tallinn.

Arkeologer vet at det har bodd mennesker i Tallinn i cirka 5000 år. De har funnet keramikk fra rundt 3000 f.Kr.

Det var først rundt år 1050 at Tallinn ble etablert som en ordentlig by. Da barrikaderte innbyggerne seg inne i et stort fort i det som vi nå kjenner som Toompea-bydelen.

Skandinavisk dominans

Som en viktig handelsby mellom Skandinavia og Russland, ble Tallinn et lukrativt mål for både tyskerne og det danske kongeriket når korstogene fant sted.
På begynnelsen av 1200-tallet ble kristendommen påtvunget befolkningen i Estland. Fra 1219 var det dansk styre i Tallinn og Nord-Estland.

I 1285, mens Tallinn kjent under bynavnet Reval, ble byen en del av Hansaforbundet. Det var da den nordligste byen som var med i forbundet.

66 vakttårn og tjukke bymurer

I 1348 solgte danskene alle landområdene de eide og hersket over i Estland, inkludert Tallinn, til tyskerne. Tallinn nøt fordelene med å være en handelssentral mellom Nord- og Øst-Europa og Russland.
Handelen førte til at byen ble veldig velstående, byen hadde da en befolkning på 8.000. Byen var veldig godt beskyttet. Totalt så hadde Tallinn (Reval på den tida) 66 vakttårn og tjukke bymurer.

En værhane formet som den sagnomsuste krigeren ”Gamle Thomas” ble satt på spiret til Tallins rådhus i 1530. Værhanen ble senere Tallinns by symbol.

I begynnelsen av den protestantiske reformasjonen ble Tysklands innflytelse på Estland enda større, ettersom Estland ble konvertert til den Lutherske kirke.
Fra 1561 så ble Tallinn (fortsatt kalt Reval på den tiden) lagt under svensk herredømme. Ikke gjennom krig og erobring, men gjennom politisk hestehandel mellom datidens Europeiske stormakter.

Freden i Tartu

I 1908 ble en egen uavhengighetserklæring proklamert i Reval, som snart skulle skifte navn til Tallinn. Under første verdenskrig ble byen okkupert av tyskerne. Ikke nok med det, Estland skulle også ha en uavhengighetskrig mot Russland før de fikk sin selvstendighet.

Det var først i 1920 at «Freden i Tartu», som er betegnelsen til fredsavtalen mellom Russland og Estland, ble signert på sovjetisk jord. Nå ble Reval omdøpt til Tallinn, hovedstaden til det nye, uavhengige Estland eller Estonia.

Den vakre gamlebyen

Den nordre delen av Tallinn; Toompea, har alltid vært den politiske og administrative delen av Tallinn. Regjeringskontorene og utenlandske ambassader ligger her.

Gamlebyen har siden grunnleggingen av den første byborgen der i år 1050 vært den store handelsbydelen og innbyggernes foretrukne bydel. I middelalderen var byen et veldig viktig handelssentrum, og den vokste kraftig i omfang og betydning.

På 1800-tallet kom også den industrielle revolusjonen til Estland. Sjøhavnen i Gamlebyen fortsatte å være et viktig handelsknutepunkt.

I 1997 ble Gamlebyen, sammen med Toompea, en «UNESCO World Heritage Site». Gamlebyen er nå fredet for all fremtid som en del av verdens kollektive kulturarv.

Gamlebyen er beholdt så og si intakt. I dag ser den nesten helt lik ut som den var i tilbake i middelalderen. Dette til tross for alle de ganger byen er blitt angrepet, raidet, røvet, plyndret, og delvis ødelagt. Spesielt av russernes harde bombinger under andre verdenskrig mens nazistene okkuperte Baltikum.

Ny og moderne

Den nyere og moderne bydelen av Tallinn, danner en halvmåne rundt sørsiden av Gamlebyen. Det er her på sørsiden mesteparten av innbyggerne i Tallinn holder til.  Det er også her det første innbyggerne i Tallinn slo seg ned.

Denne bydelen er den yngste av de tre bydelene, og har ikke noe spesielt navn.

Det var ikke før på midten av 1800-tallet at de etniske estlendingene kom i flertall i denne bydelen. Før den tid så hadde de lokale, baltiske tyskerne vært i flertall. Etniske estlendingene hatt siden den tid dominert på dennei bydelen, og øvrige deler av Tallinn for den saks skyld.

Privacy Policy